Vedeldning

mollepannan0

Mollepannan är en miljögodkänd vedpanna med självdrag. Vi har lång erfarenhet att av installera kompletta lösningar med ved. Mollepannan är en otroligt prisvärd vedpanna och eftersom den eldas med självdrag så är den väldigt enkel att hantera samt billig i drift och underhåll.

I juni fick även den nya fläktpannan ”Molle Turbo” godkända miljövärden, den pannan är planerad att komma ut till försäljning inom snar framtid. Det var denna vedpanna som under första testet blandades ihop med den redan miljögodkända vedpanna med självdrag men som nu boverket rättat till.

Broshyr Mollepannan med självdrag!

 

 

 

ackoval2Mollepannan ska ha minst 1500 l ackumulatorvolym. Generellt ju större tank ju färre eldningstillfällen. En tank på minst 1500 l som är välisolerad ska kunna leverera tappvarmvatten i minst en vecka när huset inte har något värmebehov, är det kortare tid än så fungerar inte anläggningen optimalt. Ett ilägg i Mollepannan laddar tanken med cirka 1500 liter vatten från 40 till 90 grader.

Vi tillverkar tankar efter dina önskemål. Våra standardmått på tankar är 1500, 2000, 2500 och 3000 liter. Tankarna är ovala och har en bredd på 70 cm vilket gör att dessa tar lite plats i pannrummet i förhållande till runda samt ger möjlighet att transportera in genom dörröppningar. Höjden är 178 cm och längden varierar efter volymen på tanken. Om varmvatten ska tas från tanken använder vi en förvärmningsslinga samt en tappvarmvattenslinga vilket skapar en perfekt skiktning i tanken. Om önskemål finns så monteras solslinga.

Exempel på inbyggnad av ackumulatortank

 

Vi har ett av marknadens bästa priser på kompletta vedanläggningar oavsett om du monterar själv eller om vi gör det åt dig.

Välkommen att kontakta oss för en offert.